kenneln planerade valpar tidigare kullar champions avelshanar l”nkar
Jörgen Andersson - Corallrevets kennel

 


Selma

Greffi

 

Corallrevets kennel är en liten bruksinriktad uppfödning av hovawart. Målsättningen är att föda upp goda rasrepresentanter med bra bruksegenskaper, bra mentalitet och god exteriör. Endast bruksmeriterade och korade tikar används i avelsarbetet.

Det är viktigt att ha en nära relation med valpköparna både vid träffar, per telefon, brev eller e-mail. Valpköparna är alltid välkomna att ta kontakt om ni behöver tips eller råd om något.

Valpköparna är mycket betydelsefulla, utan deras vilja att ställa upp vid t ex mentaltester hade avelsarbetet inte kunnat utvärderas till fullo. Våra valpköpare är våra bästa ambassadörer.

Köpet är inte avslutat när valpen flyttar
- det är då det börjar!

Luffe

Afra


Läs mer om
hundarna
- klicka på bilderna!

   
 
 

 

Jörgen Andersson • Röddevägen 161-15 • 275 63 Blentarp • 0709-64 88 42

Frågor? Maila oss gärna - eller skriv något i gästboken kanske?